Nyheder

Herunder kan du løbende blive opdateret omkring Entreprenørskabsskolens nyheder: Stafetten
Entreprenørskabs-stafetten er gået i gang!

Læs mere om projektet her
"Datingkatalog" fra speeddatingarrangementet 19. marts 2015
Her kan du finde alle de virksomheder, som deltog i speeddatingen samt deres kontaktoplysninger. 

Datingkatalog
Velbesøgt speeddating mellem skoler og erhvervsliv

Artikel og billeder fra speeddating-arrangement den 19. marts 2015

Link til artikel: http://aoib.dk/artikel/skoler-datede-erhvervslivet

Her kan du se flere billeder fra arrangementet

Snakken gik, og der kom mange samarbejdsaftaler i hus
Snakken gik, og der kom mange samarbejdsaftaler i hus. 
 
 

Innovaprisen 2015
For 5. gang uddeles Innovaprisen som en del af Entreprenørskabsskolens aktiviteter
På skoler og ungdomsuddannelser i Ikast-Brande Kommune arbejdes der med mange spændende kreative og innovative undervisningsforløb, hvor eleverne udvikler kompetencer og lærer metodikker, der støtter dem i at have mod til i fællesskabet at tænke kreativt, eksperimentere og få idéer til nytænkning i løsning af forskellige problemstillinger i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. At samarbejde om at løse ”virkelige” problemstillinger er meningsgivende for elever og studerende og dermed stærkt appellerende til engagement, motivation og ansvarsfølelse i forhold til deres egen læring. Særligt spændende bliver det, når det, man skaber, har værdi for andre.

 
For at bakke op om og anerkende elevernes/ de studerendes, medarbejdernes og samarbejdspartnernes indsats uddeles Innovaprisen hver år. Vinderen får ud over den store ære et gavekort på 5000,00 kr., hvor halvdelen skal doneres til et godtgørende formål.

Hvem kan søge?

Alle årgange kan søge. Man kan tilmelde sig Innovaprisen inden for følgende kategorier:
- Indskoling
- Mellemtrin
- Udskoling
- Ungdomsuddannelse

 
Der uddeles én Innovapris pr. kategori.

Deadline for indsendelse af forløb eller projekt er d. 16.03.15

I hver kategori nomineres tre projekter/forløb til at dyste om Innovaprisen. Dette sker:
Fredag den 24.04.15 kl. 10.00-12.00 på Ikast Vestre Skole
Invitation til speeddating mellem erhvervslivet og skolerne i IBK
Entreprenørskabsskolens Samarbejdsforums nyeste tiltag for at fremme Entreprenørskabsskolens vision om, at alle skoler arbejder med at skabe en entreprenant kultur, er en speeddating mellem erhvervslivet og skolerne i Ikast-Brande kommune.

Hvis vores elever og studerende skal have mulighed for at samarbejde med det omkringliggende samfund om at løse opgaver, som har nytteværdi for andre end dem selv, må vi skabe samarbejdsflader mellem de to parter, det er motivet for at afholde speeddatingen, der gerne skal give et skub til dette.

Erhvervslivet får mulighed for at møde fremtidens medarbejdere gennem entreprenante samarbejdsprojekter og brande deres virksomhed.

Entreprenørskabsskolen - hvorfor, hvad og hvordan?
Entreprenørskabsskolens teoretiske og organisatoriske fundament er nu blevet politisk godkendt. I dokumentet kan du læse, hvad vi mener, når vi taler om entreprenørskab for børn og unge fra 6-19 år i Ikast-Brande Kommune.


Du kan læse dokumentet her og også finde det under menuen 'Hvad er Entreprenørskabsskolen?': 
 
LærerStreger - På sporet af en didaktik for entreprenørskab i undervisning
Denne publikation handler om entreprenørskab-i-undervisning og henvender sig til professionelle med tilknytning til folkeskolen, som søger en pædagogisk og didaktisk fornyelse for planlægning, gennemførelse og levendegørelse af folkeskolens kerneydelse, undervisning.

 
Publikationen er skrevet af Jesper Kvist Mølgaard

Hent publikationen her
Naturvidenskabsfestival 2014
Innovation Day
Innovation Camp
Ny menu på hjemmesiden

Entreprenørskabsskolen er et kommunalt projekt for børn og unge mellem 6 - 20 år, hvor vi søger flest mulige samarbejdsflader. Derfor er der nu kommet et ekstra faneblad "Ungdomsuddannelser" på hjemmesiden, der indeholder aktiviteter fra ungdomsuddannelserne STX, HHX og Erhvervsuddannelserne.

Menuen er pt. lidt mangelfuld, men den kommer op at køre i løbet af september 2014.

Ikast Nordre skole vinder 3. pladsen ved årets Springfrøpris
Årets Springfrøpris, der hvert år uddeles til et nytænkende og kreativt projekt inden for de praktiske og musiske fag i folkeskolen, gik i år til eleverne fra 5. til 8. klasse på Langhøjskolen i Hvidovre. BillundSkolen fik andenpladsen, mens tredjepladsen gik til Ikast Nordre Skole.
 
Temadag

I samarbejde med projekt "Innovation i folkeskolen" har vi planlagt en temadag for vores medarbejdere, hvor deltagerne får "hands-on-erfaringer" med Fire-fase modellen fra bogen "Innovative elever" og evalueringsmodellen "Læringsstregen".
 

Temadagens instruktører er medforfatter af bogen "Innovative elever" Lilian Rohde og souschef, Jannie Jakobsen, Uhre Friskole.

Du kan se invitationen her

En entreprenør er en, der sætter ting i gang

Klik på linket og læs Trines, lærer fra Ikast Nordre skole, beskrivelse af, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med entreprenørskab i undervisningen - vi snakker både om innovabånd og at kigge gennem koøjer...
 

www.folkeskolen.dk/540977/en-entreprenoer-er-en-der-saetter-ting-i-gang


 

Forskning i børnehøjde

r vi hører ordet ”Forskning”, så tænker de fleste af os på professorer i hvide kitler, der står med reagensglas i et laboratorium. Forskning er dog meget andet og mere end det. Det sætter Uddannelsesministeriet hvert år fokus på i forbindelse med deres nationale videnskabsfestival ”Forskningens Døgn”. Formålet med Forskningens Døgn er at øge opmærksomheden og vække interessen for forskning blandt helt almindelige mennesker, skabe større indsigt og forståelse for forskningens betydning for samfundet og for vores hverdag. 


På den baggrund har vi i Ikast-Brande Kommune besluttet, at vi gerne vil deltage i Forskningens Døgn i 2014, som en del af vores aktiviteter indenfor Entreprenørskabsskolen med det formål:  

 • At give vores elever i skolernes 5., 6. og 7. klasser + ungdomsuddannelserne større viden om de tre primære erhvervsområder i kommunen  
 • At lade eleverne komme med nye og interessante bud på hvad der kendetegner bæredygtighed og hvordan dette kan føre til ansvarlige og relevante handlinger i forhold til miljøet og mennesker  
 • At højne elevernes interesse for de naturvidenskabelige uddannelser  


I forbindelse med Forskningens Døgn 2014 vil der blive gennemført entreprenante samarbejdsforløb med lokale virksomheder. Virksomhederne vil repræsentere de tre primære erhvervsområder i Ikast-Brande Kommune som er:


 • Grøn energi  
 • Tekstil  
 • Landbrug – fra jord til bord  


Udgangspunktet for samarbejdet med virksomhederne vil være temaet ”Bæredygtighed i Ikast-Brande Kommune” og professionelle forskere indenfor de respektive erhvervsområder vil ligeledes indgå i processen med eleverne.
 

 

I starten af november vil der blive fremsendt et spændende katalog til alle skolerne, hvor virksomhederne vil blive præsenteret. Dette er bl.a. baggrunden for et stort Speed-dating arrangement onsdag den 4. december 2013 fra kl. 15 – 17 i RemisenBrande, hvor undervisere og virksomhedsrepræsentanter mødes for at fastlægge mulige samarbejdsforløb. Herefter starter samarbejdet op, og relevante forskere indenfor hvert enkelt område vil blive tilknyttet projektet.  

 

Projektet kulminerer torsdag den 24. april 2014 fra kl. 9.30 – 12.00 på udvalgte event arenaer fordelt over hele kommunen.  

 
Læs mere i denne
flyer.

 

Nyhedsbrev
Klik for stort billede....

I dette nummer af nyhedsbrevet, kan I læse om undervisningsforløb fra projekt "bølger i hverdagen"og det næste kommunale entreprenante projekt i forbindelse med "Forskningens døgn".

God læselyst.


Nyhedsbrev nr. 21

 

Bølger i hverdagen
Tv MidtVest bragte et indslag om projekt 'Bølger i hverdagen'. Se eller gense klippet herunder: 


 
 
Indlæg fra de nominerede til InnovaPrisen 2013
De nominerede klasser til årest InnovaPris 2013 har lavet et kreativt indlæg om projektforløbet. Se de mange kreative indlæg her

Tilmelding til InnovaPrisen 2013
Klik for stort billede.... Her kan du finde tilmeldingsskemaet til årets InnovaPris - Tilmeldingsskema.


HUSK at tilmeldingsfristen er fredag d. 8. marts 2013!


InnovaPrisen afholdes torsdag d. 18. april på Hyldgårdsskolen fra kl. 10-12.

Nyhedsbrev - Innova
Klik for stort billede....

Så er årets sidste nyhedsbrev klar – Se Innova her.

 

Denne gang kan du læse om Entreprenørskabsskolens samarbejde med projektet ”Bølger i hverdagen”, som arrangeres af RemissenBrande, samt om hvordan 3. årgang fra Præstelundsskolen blev vinder af InnovaPrisen 2012.  

 

  

Du har mulighed for løbende at modtage Entreprenørskabsskolens nyhedsbrev Innova - klik her for tilmelding.

InnovaPrisen 2013
Klik for stort billede....

Så er datoen for afholdelse af Entreprenørskabsskolens næste InnovaPris fastlagt. Det bliver d. 18. april 2013 kl. 10-12 på Hyldgårdsskolen.

 
Find informationer om kriterier, tidsfrister osv. på denne
side.  


 

Samarbejde med Bølger i hverdagen
Klik for stort billede....

I skoleåret 2012-2013 arbejder alle grundskoler i Ikast-Brande Kommune og nogle ungdomsuddannelser med Bølger i hverdagen.


Læs mere om projektet på
www.boelgerihverdagen.dk.


Tilmeld dig Bølger i hverdagens facebookside, så du kan læse og se mere om de bølge-forløb, der er i gang.

InnovaPrisen 2012
Klik for stort billede....

Carsten Kissmeyer overrækker InnovaPrisen 2012 til 2. årgang fra Præstelundskolen. De har vundet indskolingskategorien med deres informationsfoldere og videoer til kommende elever og forældre i 0. klasse på Præstelundskolen. 2. årgang fortæller i folderne og videoerne bl.a. om, hvad man kan lave i sfoen, hvordan man kan lege i skolegården og hvad skolens ledelse laver.

 

Styregruppen holder møde i Naturcenter Harrild Hede
Klik for stort billede....

Tirsdag d. 2. oktober holdt Entreprenørskabsskolens styregruppe møde i Naturcenter Harrild Hede. Harrild Hede er et naturcenter bestående af et naturrum og en økobase/naturskole med tilhørende friluftsaktiviteter.

Økobasen/naturskolen skal benyttes af Ikast-Brande Kommunes skoler og institutioner, lokale grupper og foreninger samt til offentlige naturvejledningsarrangementer og til diverse sundhedsfremmende aktiviteter til kommunens borgere.


Flemming Broe, som har været lærer på Præstelundskolen, fortalte styregruppen om et entreprenant forløb, som Præstelundsskolen har gennemført i samarbejde med Skov – og Naturstyrelsen ved Naturcenter Harrild Hede.

Projektbeskrivelse
Klik for stort billede.... Entreprenørskabsskolens Projektbeskrivelse for 2012-2013 er færdigbehandlet og kan downloades herunder.


Projektbeskrivelse 2012-2013Nyt præsentationsmateriale på vej!

Entreprenørskabsskolen har udarbejdet en brochure, som skal bruges af Lars Rahbæk og Christian Flensborg, når de skal på besøg hos mulige samarbejdspartnere i lokalområdet. Se brochuren her.

 

Senere følger også en præsentationsvideo.  Et udsnit af brochuren.


Viggo Sørensen fra KMC og Lars Rahbæk fra BioMar var atypiske censorer til årsprøverne på Ikast Gymn


Tidligere på året var 2c på virksomhedsbesøg hos BioMar A/S og KMC i Brande. Siden besøget har eleverne arbejdet innovativt med forskellige former for produktudvikling med afsæt i en af de to virksomheder. Det er blevet til flyvefærdige synopser, der dannede grundlag for klassens årsprøve. I den anledning inviterede klassens kemilærer, Ole Hansen, de to virksomhedsrepræsentanter til at optræde som gæstecensorer, da eleverne skulle fremlægge deres resultater til årsprøven.


Det, at eleverne arbejder med virksomhedernes produkter over et længere forløb, er noget forholdsvist nyt på Ikast-Brande Gymnasium. Tidligere har virksomhedsbesøg været informative men ikke direkte anvendelige i undervisningen. I forløbet med BioMar A/S og KMC har eleverne fået mulighed for at omsætte teori til praksis. Og noget tyder på, at samarbejdet mellem KMC og Ikast-Brande Gymnasium ikke var en engangsforestilling.

Læs mere om samarbejdet på denne
side.

Indslag om "Spor i Landskabet og køer på græs"


TV/Midt-Vest bragte d. 22. april 2012 et indslag om Ejstrupholm Skoles entreprenante projekt Spor i landskabet og køer på græs. Se indslaget her. 

 

Indslag om Entreprenørskabsskolen i Danmarks Radio
Fredag d. 20. april kl. 12.00 bragte Danmarks Radio et indslag om Entreprenørskabsskolen og vinderen af InnovaPrisen i udskolingskategorien. Fra 8. årgang på Ejstrupholm Skole fortalte Magnus og Helena om klassens vinderprojekt: Spor i lanskabet og køer på græs.
 
Hør indslaget her.

Indslaget er hentet fra
http://www.dr.dk/P1/radioavisen/?t
Vindere af InnovaPrisen 2012
 
Årets InnovaPris blev afholdt på Ikast Vestre Skole d. 19. april 2012 og årets vindere blev:


Udskoling:
8. Årgang fra Ejstrupholm Skole med projektet Spor i landskabet og køer på græs


Mellemtrin:
5. Årgang fra Dalgasskolen med projektet Hurra BioMar! - en jubilæumspose


Indskoling:
3. Årgang fra Præstelundskolen med projektet Velkomstfoldere og -film til Majbørnene/
kommende 0. Klasse.Stort tillykke til vinderne!
Nyhedsbrev nr. 16
Klik for stort billede....

Så er det seneste nyhedsbrev klar - find det som pdf her: Innova nr. 16.


I dette nyhedsbrev kan du læse følgende artikler: 

 

 • Jubilæumspose, designet af 5. årgang på Dalgasskolen, kommer ud til Europa, Nordafrika og Iran
 • 1. årgang indrettede bibliotek på Ikast Nordre Skole
 • Undgå brug af rusmidler - Nørre Snede Skole
 • 7. årgang laver mountainbikebane - Præstelundskolen
 • Så er den her igen!! InnovaPrisen!! - Appetitvækker til årets InnovaPris som uddeles d. 19. april 2012Du har mulighed for løbende at modtage Entreprenørskabsskolens nyhedsbrev Innova -
klik her for tilmelding.

Tilmelding til InnovaPrisen
Klik for stort billede.... Her kan du finde tilmeldingsskemaet til årets InnovaPris.


Husk at sidste tilmeldingsfrist for at deltage er fredag d. 9. marts 2012! Tilmeldingsskemaet finder du herunder: 


Tilmeldingsskema til InnovaPrisenInnovaPrisen afholdes torsdag d. 19. april på Ikast Vestre Skole fra kl. 10-12.


Nyt nyhedsbrev!
Klik for stort billede....

Så er det seneste nyhedsbrev klar - find det som pdf her: Innova nr. 15.


Du har mulighed for løbende at modtage Entreprenørskabsskolens nyhedsbrev Innova - klik her for tilmelding.

Bud på ny hjemmeside til Ikast-Brande Kommune
Live chat, digital opslagstavle, spil og debatforum er bare nogle af de ideer, elever fra Vestre Skole kom med, da de gav deres bud på Ikast-Brande Kommunes nye hjemmeside.

”I er the coming generation - det er jer, der skal bruge siden i årene fremover. Derfor er jeres indspark og ideer også vigtige for os” var nogle af ordene fra borgmester Carsten Kissmeyer, da han onsdag d. 18. maj 2011 bød elever fra 2. og 8. årgang fra Ikast Vestre Skole velkommen på Rådhuset.

Her skulle de præsentere deres bud på, hvordan Ikast-Brande Kommunes nye hjemmeside kan blive endnu bedre og sikre en høj service til borgerne.


Entreprenørskabsskolens styregruppe lærer med Lego
Klik for stort billede....
Mandag d. 3. oktober 2011 var Entreprenørskabsskolens styregruppe samlet. Ved sidste møde havde styregruppen besøg af lærere fra Ikast Vestre Skole, som fortalte om et entreprenant forløb med FCM-håndbold. Denne gang blev styregruppen sat i sving og guidet af Gitte fra Uhre Frisskole, der viste, hvordan eleverne lærer med Lego Serious Play. 
 
6. klasse på Uhre Friskole vandt Dansk Industri konkurrence
Klik for stort billede....

6. klasse på Uhre Friskole formåede at vinde 1. præmien ved DI’s skolekonkurrence, efter de havde gennemført et entreprenant forløb i samarbejde med Give Stålspær A/S. 1. præmien bestod, foruden æren, af et kontantbeløb på 10.000 kr. til klassekassen samt en tur til København.

Det entreprenante fyrtårn skal lyse
Klik for stort billede.... Så er det snart tid til uddelingen af InnovaPrisen. 17 klasser/årgange fordelt på 8 skoler har ansøgt om prisen, og der har været projekter indenfor alle tre kategorie: Social entreprenørskab, business og en god ide. Sekretariatet havde den svære opgave at skulle vælge de bedst fra, som derefter skulle nomineres. Der blev valgt tre projekter ud fra hver kategori. Det var ikke let at vælge, da der var mange, rigtig god projekter. Det har været en fornøjelse at læse om alle de spændende projekter, der er afviklet eller fortsat er i gang.


Den sidste planlægning er i gang, så det kan blive en lærerig og spændende dag på Remisen tirsdag d. 12. april kl. 11-14, hvor prisen overrækkes.
Nyhedsbrev nr. 13
Klik for stort billede....

Så er det seneste nyhedsbrev klar - find det som pdf her: Innova nr. 13.


Du har mulighed for løbende at modtage Entreprenørskabsskolens nyhedsbrev Innova -klik her for tilmelding.

Undervisningsminister på besøg
Klik for stort billede....
Undervisningsminister Tina Nedergaard og Folketingsmedlem Helge Sander besøgte mandag d. 15. november Ikast Vestre Skole. Formålet var at få et indblik i Entreprenørskabsskolen.

Peter Høj, tidligere elev på Ikast Vestre Skole, fortalte om den betydning, det har haft for ham at arbejde entreprenant i grundskolen og om det konkrete samarbejde som hans klasse har haft med bl.a. Hollensen Energy A/S. Viceskoleleder Dorte Jensen og lærer Jesper Sørensen fortalte om den målrettede indsats med implementering af Entreprenørskab på skolen.
 
Desuden fortalte direktør Lars Rahbæk, Biomar A/S, ministeren om betydningen af samarbejdet med skolerne ud fra et virksomhedsperspektiv.

Under besøget blev der vist en film om Entreprenørskabsskolen, den kan ses ved at klikke her.
InnovaPrisen
Klik for stort billede....
Som noget nyt i projektet Entreprenørskabsskolen lanceres InnovaPrisen i skoleåret 2010 – 2011.
Formålet med prisen er at bidrage til at udvikle Entreprenørskabsskolen og samarbejdet med interessenter udenfor skolen.
 
Prisen skal være en øjenåbner for de deltagende og andre interesserede, og hensigten er at anerkende børns, medarbejderes og samarbejdspartneres indsats og skabe motivation for entreprenant virkelyst.
 
Alle klasser og SFO kan deltage.
 
Følg med her på hjemmesiden.
Samarbejde med VIA
Klik for stort billede....
Entreprenørskabsskolen har i skoleåret 2009-2010 samarbejdet med VIA University College om at udarbejde en eksemplarisk model/metode for implementering af Entreprenørskabsskolen.

Den viden, der er samlet er sammenskrevet i en rapport. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Dorte Georgsen dogeo@ikast-brande.dk.

Målet for skoleåret 2010-2011 er, at samarbejdet med VIA og Entreprenørskabsskolen fortsætter, og at der fortsat samarbejdes om at udvikle modellen/metoden.
Entreprenørskabsskolen - et af Ikast-Brande Kommunes 4 fyrtårne
Klik for stort billede....
I forbindelse med Vision 2016 har Ikast-Brande Kommunes Byråd besluttet, at entreprenørskabsskolen i byrådsperioden 2010-2014 skal være et af kommunens 4 fyrtårne.
Entreprenørskabsskolen i finale om Innovationsprisen
Klik for stort billede.... Entreprenørskabsskolen er udpeget som en af to finalister der dyster om Innovationsprisen 2009. 

Kommunaldirektørforeningen, Offentlige HR-chefer, Foreningen for Udviklingskonsulenter, Center for Offentlig Kompetenceudvikling og KL`s Konsulentvirksomhed har taget fælles initiativ til at sætte kommunale udviklingskræfter på dagsordenen ved Innovationsdøgnet den 29. og 30. oktober i Vejle. Her vil KL uddele to priser. Èn til det lille tiltag og èn til det store projekt, som har skabt en vedvarende innovationskultur og genereret nye innovationsforløb. Entreprenørskabsskolen er nomineret til den store pris. 

Præmien består af et symbolsk bevis på Innovationsprisen samt KL`s bidrag til at udbrede kendskabet til Entrerpenørskabsskolen. Den store gevinst består derfor i en værdifuld og professionel branding af de mest innovative kommuner.

Læs mere om prisen på: http://www.ikast-brande.dk/site.aspx?RoomId=&NewsId=5452&MenuId=&langref=1&SplashId=


Pionerprisen - særpris til Entreprenørskabsskolen
Klik for stort billede....
Undervisningsministeriets dommerpanel nominerer for andet år i træk Entreprenørskabsskolen til Pionerprisen. I 2008 blev Ejstrupholm Skole nomineret med "Halloween - op by night". I år har dommerpanelet valgt at give Ikast-Brande Kommunes "Entreprenørskabsskole" en særpris/holdpris uden for kategori.

Det er en stor kado til projektet, at Undervisningsministeriets dommerpanel har valgt at give Entreprenørskabsskolen et særligt fokus og anerkendelse i forbindelse med uddeling af prisen.

Prisen blev overrakt af undervisningsminister Bertel Haarder til skoleleder Torben Klit, Ejstrupholm Skole, skolechef Kim Brøbech og projektleder Dorte Georgsen på Ørestad Gymnasium onsdag d. 2. september.


Præsentationsvideoen fra pionerdagen kan ses på nedenstående link:
http://www.youtube.com/watch?v=PLZGJUcdkTg

Erhvervsrådets generalforsamling
Klik for stort billede....

Entreprenørskabsskolen var med da Erhvervsrådet holdt generalforsamling torsdag d. 23. april 2009.
 
Entreprenørskabsskolen blev nævnt i Erhvervsrådets årsberetning da 200 erhvervsfolk fra Herning og Ikast-Brande var samlet til generalforsamling. Ved samme lejlighed havde projektleder, Dorte Georgsen, uddelt innovativt materiale, i form af en lusefanger, der informerede om Entreprenørskabsskolen.

Vindere af InnovaPrisen 12. april 2011
Klik for stort billede....
Udenfor viste vejret sig fra sin mere interessante side med kraftige vindstød og brusende skyer. Men indenfor i RemisenBrande var der varme og en masse aktiviteter. Omkring 450 børn og voksne var samlet for at være med til uddelingen af InnovaPrisen.

De 9 nominerede projekter fremlagde i præcis 3 minutter, og derefter skulle dommerne, billedhuggeren Ingvar Cronhammar, designer og indehaver af tøjmærket Container Anita Holk og borgmester Carsten Kissmeyer, finde en vinder inden for hver kategori. Det var svært for dommerne at vælge, da der var mange gode projekter. Dommerne blev til sidst enige om:
-       2. kl. fra Uhre Friskole med projektet ” Lease en ko” blev vinder af kategorien ”Business.”
 
-       8. årgang fra Præstelundskolen med projektet ” Sundhed, motion og trivsel” blev vinder af kategorien ”En god ide.”
 
-       4. årgang fra Dalgasskolen med projektet ”Glædere” blev vinder af kategorien ”Social entreprenørskab.”
Til lykke til vinderne og tak til alle de nominerede projekter for de meget flotte fremlæggelser i RemisenBrande.


Se flere billeder fra dagen
her.
Søgning
Søg
© 2008 | Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen | Tlf. 99 60 54 26 |